Vitajte na web stránke SZVM.SK 

 

 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

       

             

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2023 : 29 100.-€

 

Zmluva č.0040/2023 SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023

 

 

Transparentný účet vedený v Slovenskej sporiteľni 

 

 

SK48 0900 0000 0051 2383 8869

 

 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020-21: 45 000.-

 

 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2023: 15 000.-€

Zmluva č.0169/2023 SŠ o o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2023

 

 

 

 

Priebežné vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2022.

 

 

 

https://www.uim.sport

 

Domov

 

 

 

SZVM.SK